Välkommen till min hemsida

Konstföremålen jag visar på min Hemsida är till för att ge information om hur jag arbetar och hur mina skapelser ser ut. När det gäller glaspjäserna arbetar jag enbart med unika objekt, vilket innebär att varje glaspjäs tillverkas i ett enda exemplar.